Min Etikk

- Jeg har taushetsplikt
-Jeg møter mennesker med ydmykhet og ser menneskeverdet
- Jeg driver virksomheten på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
- Jeg gir kun behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
- Jeg informerer klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
- Jeg stiller ikke medisinske diagnoser eller gir råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor jeg ikke har kompetanse
- Jeg formidler respekt for veisøkers valg m.h.t andre behandlingsformer og terapeuter
- Jeg tar ansvar for hva jeg gjør og sier under behandling

Anne Kristin Sjøli