Medium og readinger

Kanalisering/Åndelig veiledning

Om du ønsker å ta kontakt med en som har gått over til den andre siden, kan du få hjelp av meg via kanalisering. Det første jeg gjør er å finne ut hvem det er, basert på hva de forteller meg. Når vi vet hvem det er som besøker deg, vil de kunne komme med sitt budskap og vi kan eventuelt ha en dialog. Min er faring er at budskapet treffer der hvor du har blokkeringer og trenger hjelp eller endring. For eksempel om man er i sorg, ensomhet eller har frykt for døden. På den måten kan et slikt budskap gi like mye som langvarig terapi.

Skriftlig
Jeg kanaliserer også inn budskap skriftlig.
Det vil si; jeg tar inn ord til deg, som jeg fortløpende skriver ned. Det er som oftest budskap til deg fra slektninger, men også kan det være fra din/dine guid/er.
Min erfaring med dette, er at den som får det, kan lese det om igjen og om igjen over lang tid, da noe av det først gir mening når du er klar. Med klar mener jeg at du i en gitt situasjon plutselig skjønner hva det handler om. Ordene som kommer er nemlig ofte i litt kryptisk form eller i gammel språkform.
Samtidig gir dette både meg og den som skal ha budskapet en sikkerhet om at dette ikke er mine ord, men kanalisert.
Dette er en veldig hyggelig form. Det er som å bla i et gammelt album, som du tar frem og koser deg med gang på gang. I vårt digitale og travle samfunn, er dette motvekten. Og den trenger vi.