Livsveiledning

"DU ER MER ENN DU ER BLITT"

Mitt arbeid hviler på et optimistisk og ressursorientert syn på mennesket. Det er min overbevisning at hver og en bærer i seg uante utviklingsmuligheter.
Jeg forholder meg til deg som et helt menneske; din kropp, ditt følelsesliv, din mentale bevissthet og din åndelige søken.
Min intensjon er å inspirere til konstruktive endringer som gjør deg i stand til å ta styring over livet ditt. Det krever mot og vilje til å øke din forståelse av deg selv.
-Det innebærer å forstå mer av de mønstre som preger deg i livet, hva du tenker og føler, hva du tror på, og hva du faktisk gjør.
-Det innebærer å oppdage hva som frigjør ressurser og hva som begrenser og hindrer.
-Det innebærer å skille mellom livsomstendigheter du kan påvirke og det du ikke kan gjøre noe med.
-Det innebærer å bli mer klar over dine forhåpninger, forventninger og mål.
-Det innebærer utfordring av holdninger, livssyn og tro.

Hvem trenger livsveiledning?

For noen ligger det fjernt å søke hjelp uansett hvor krevende livet er. Andre tror at løsningen finnes et annet sted og søker svar hele tiden og overalt.
Mitt utgangspunkt er at alle i perioder vil ha glede av en å samtale med, utfordres av eller lene seg mot. Men ansvaret for prosessen og endringer du velger å gjøre, vil alltid ligge hos deg selv. Du er like velkommen om du strever dypt og aner at veien frem vil kreve stor innsats og mye tid - eller om du trenger en eller noen få enkeltsesjoner for mindre justeringer i livet.
Med grunnleggende tillit til at du selv vet best, vil jeg i en omsorgsfull atmosfære være din utfordrer og inspirator.
Mitt ønske er å bidra til at bundne krefter forløses til en kreativ utfoldelse av dine evner og muligheter.

.•• Varighet og pris:

En sesjon varer i 5 kvarter og koster kr. 1000,-, og vi syr sammen en "oppskrift" som passer til deg. Jeg påregnes derfor en samtale i forkant som inngår i opplegget og prisen.