InnerLife Terapi

En kropps- og følelsesbasert dybdeterapi som hjelper deg å lytte til ditt indre – til din indre «hukommelse» om deg selv, dine reelle behov og indre verdier.
Behandlingen består av samtaleterapi, mindfulness og terapeutisk massasje. Sesjonen starter med en samtale om ditt tema, problem eller utfordring. Den fortsetter på benken hvor en sakte kroppsmassasje og mindfulnessbaserte instruksjoner hjelper deg til å slappe av slik at du lettere kan fordype deg. Du kjenner kroppen og følelsene bedre, og hvordan du egentlig har det. Samtidig med massasjen er det en kommunikasjon mellom deg og terapeuten, hvor du får hjelp til å åpne for og å ta imot følelser og livserfaringer. Du blir mer oppmerksom på indre impulser og fornemmelser som har lett for å drukne i en travel hverdag. Ut i fra det du opplever, veiledes du med spørsmål, fordypning i følelser, kroppsområder, indre bilder, assosiasjon og drømmer. Du kan oppleve velvære og ro, aha-opplevelser, at du blir mer oppmerksom på dine kvaliteter, og mønstre du ønsker å endre slik at du kommer nærmere deg selv. Jeg viser veien, du har ressursene.
Metoden er utviklet på bakgrunn av Carl Gustav Jungs teorier, som tar utgangspunkt i konflikten mellom selvet og egoets tilpasning til kultur og samfunn. I tillegg er den erfaringsbasert.